belotero_part_of_me_sk

Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú tých informácií, ktoré spoločnosť Merz môže zhromažďovať počas návštevy našej webovej stránky a ako Merz takéto informácie používa. Niektoré informácie, ktoré uchovávame na našom webovom serveri ste dobrovoľne poskytli prostredníctvom formulárov a niektoré sú zhromažďované automaticky. Pokiaľ nesúhlasíte s odovzdaním osobných údajov, spoločnosť Merz nebude zhromažďovať žiadne informácie, z ktorých môžu byť identifikovaní jednotliví návštevníci, ani nepoužije žiadnu technológiu, ktorá by bola zameraná na identifikáciu návštevníka.

 

Informácie automaticky zhromaždené a uložené

Tak ako mnoho ďalších spoločností, Merz tiež meria výkonnosť svojich stránok s cieľom zlepšiť ich a prispôsobiť ich v prospech našich návštevníkov. Počas vašej návštevy spoločnosť Merz automaticky zhromažďuje a dočasne ukladá nasledujúce informácie o vašom počítači a vašej návšteve:

 

  • Doména a hostiteľ, z ktorých pristupujete na Internet
  • Internetová adresa webových stránok, z ktorých ste sa priamo prepojili na stránku   Merz
  • Dátum a čas, kedy ste navštívili naše stránky, ako dlho ste strávili na našej webovej stránke a ktoré stránky ste navštívili
  • Vaša adresa internetového protokolu (IP) a
  • Operačný systém vášho počítača a softvér prehliadača

Spoločnosť Merz môže zveriť tretím osobám uvedené meranie výkonnosti. V žiadnom prípade nezískame informácie o individuálnej totožnosti žiadneho návštevníka. Takéto tretie strany budú musieť dodržiavať naše štandardy ochrany súkromia, poskytnúť nám iba súhrnné informácie, používať zhromaždené informácie iba na účely, na ktoré boli uchovávané spoločnosťou Merz, a neskôr zničiť informácie.

 

Niektoré webové stránky spoločnosti Merz môžu v počítači návštevníka ukladať určité informácie nazývané "cookies". Všeobecne platí, že súbor cookie priraďuje návštevníkovi jedinečné číslo, ktoré nemá žiadny význam mimo miesta priradenia. Súbory cookie vypovedajú o tom, ako a kedy sú navštívené stránky a koľkými ľuďmi. Táto technológia zhromažďuje meno používateľa a zdvojenú kópiu vášho hesla. Účelom tejto technológie a informácií, ktoré poskytuje, je opäť pomôcť nám vylepšiť naše webové stránky. Väčšina webových prehliadačov umožňuje používateľovi odmietnuť alebo akceptovať funkciu súborov cookie. Upozorňujeme však, že súbory cookie môžu byť potrebné na to, aby vám poskytli určité funkcie (napríklad prispôsobené zobrazovanie informácií), ktoré sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Merz. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na adrese www.cookiecentral.com/faq

 

Osobné informácie, ktorých poskytnutie ste schválili

Počas vašej návštevy spoločnosť Merz môže požiadať o poskytnutie nasledujúcich osobných informácií:

 

  • Pozdravenie
  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • Emailová adresa

 

Iba vtedy, keď to konkrétne požaduje webová stránka, budú informácie návštevníkov, ktoré zhromažďujeme, použité na odpovede na otázky návštevníkov a na informovanie návštevníkov o novom obsahu alebo službách našich webových stránok

 

Spoločnosť Merz použije osobné údaje iba na účel, ktorý vám bol uvedený, keď ste ich poskytli. Spoločnosť Merz nebude zverejňovať, predávať, prenajímať ani vymieňať takéto osobné údaje inej organizácii alebo subjektu, pokiaľ nie je používateľ najprv upovedomený a výslovne s tým súhlasí, alebo ak to zákon vyžaduje inak. Spoločnosť Merz si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto politiku. Politika ochrany osobných údajov nevytvára žiadne zmluvné alebo iné zákonné právo v akejkoľvek strane alebo v jej mene.

 

Fenster Nr. 129. ) Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú lokalitu. Informácie vytvorené súborom cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skomprimuje / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu poskytovateľom webových stránok. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Používanie súborov cookie môžte odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

 

Ďalšie informácie nájdete v http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (informácie o zmluvných podmienkach a ochrane osobných údajov služby Google Analytics). Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód služby Google Analytics doplnený o "gat._anonymizeIp ();", aby sa zabezpečila anonymizovaná zbierka adries IP (tzv. IP maskovanie).

 

Remarketing Google - ochrana údajov

Taktiež pomocou Google Analytics používa táto webová stránka aj remarketing Google. Je to služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Podobne ako v prípade služby Google Analytics spoločnosť Google využíva na poskytovanie tejto služby súbory cookie (viac informácií nájdete v časti Google Analytics). Informácie, ktoré tento súbor cookie zhromažďuje o vašej návšteve na našej webovej lokalite (vrátane vašej adresy IP), sú odosielané na server Google v USA a sú tam uložené. Spoločnosť Google skráti adresu IP takým spôsobom, že už nie je jednoznačne identifikovateľná. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia o ochrane údajov obsiahnuté v US Safe Harbourovej zmluve a je registrovaná v programe Safe Harbor pre obchodné ministerstvo USA.

 

Spoločnosť Google používa tieto informácie na posúdenie toho, ako používate webovú stránku na prípravu správ týkajúcich sa aktivít na webových stránkach, ako aj na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. V prípade, že to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné pre spracovanie údajov v mene spoločnosti Google, spoločnosť Google túto informáciu odošle tretím stranám.
Na internete sa na webových stránkach zobrazujú reklamy od vydavateľov tretích strán (vrátane spoločnosti Google). Ak používate súbory cookie uložené vo vašom počítači z predchádzajúcej návštevy našich webových stránok, tieto vydavateľstvá tretích strán (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú reklamy na navštívených webových stránkach.

 

Odstránenie budúceho zhromažďovania a ukladania týchto údajov môžete kedykoľvek zrušiť tak, ako je to popísané. Informácie o tom, ako na stránke deaktivovať reklamy Google, a ako sa môžete odhlásiť zo súborov cookie. Prípadne môžete zastaviť používanie súborov cookie od vlastníkov tretích strán navštívením stránky na zrušenie inzercie v sieti. Mali by ste si však uvedomiť, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť plne využiť všetky funkcie tejto webovej